Showing posts with label task. Show all posts
Showing posts with label task. Show all posts

Thursday, 13 August 2015

Earnably - site kiếm tiền bằng cách làm Offer hoặc Task - minpay 2$ Paypal

17:15 No comments


Đăng ký tại đây

Điền thông tin Mail và pass sau đó nhấn Sign UP để đăng ký
vào mail kích hoạt

Có 2 cách để  kiếm tiền là : làm Task hoặc Offer

Min pay 2$ qua paypal
Proof trên mmo


Chúc các bạn kiếm thật nhiều $

Wednesday, 17 June 2015

3 Website việc làm trực tuyến Parttime nên tìm hiểu

21:41 No comments

1/ Freelancers.com.vn (thoạt nhìn thì giống trang của nước ngoài, nhưng đây là trang Việt Nam ăn theo, thanh toán qua các công ngân hàng tại Việt Nam)


Nếu bạn là 1 dân IT tốt về lập trình website như PHP, ASP, chỉnh sửa phát triển code thì việc kiếm cho mình hàng tháng từ 10 - 15 triệu đồng là bình thường.