Showing posts with label qlinkgroup. Show all posts
Showing posts with label qlinkgroup. Show all posts

Sunday, 31 May 2015

Giới thiệu về Qlinkgroup

07:20 1 comment


1. Trang chủ : Qlinkgroup.com
Ưu điểm: Gõ không cần phân biệt hoa thường, load nhanh cả ngày.
Nhược điểm: Giá thấp, dễ khóa tài khoản.