Showing posts with label kolotibablo. Show all posts
Showing posts with label kolotibablo. Show all posts

Sunday, 31 May 2015

Giới thiệu về Kolotibablo

07:15 No comments


1. Trang chủ : Kolotibablo.com
Ưu điểm: load nhanh cả ngày, code ngắn, dễ nhìn.
Nhược điểm: Giá thấp, dễ khóa tài khoản.