Showing posts with label kiểm tra tốc độ. Show all posts
Showing posts with label kiểm tra tốc độ. Show all posts

Saturday, 30 May 2015

Kiểm tra tốc độ đánh máy

15:44 No comments

Để giúp các bạn luyện tập thao tác gõ phím nhuần nhuyễn trước khi tham gia gõ captcha. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn luyện gõ và kiếm tra tốc độ gõ phím như sau: