Showing posts with label kiếm tiền làm task. Show all posts
Showing posts with label kiếm tiền làm task. Show all posts

Thursday, 26 November 2015

Innocurrent - kiếm tiền bằng cách làm nhiệm vụ

18:50 No comments

Đăng kí : tại đây

[​IMG]

Ở đây mình không hướng dẫn đăng ký, ai không biết đăng ký thì chịu, vì nếu đăng ký mà cũng không biết thì những cái bên trong sẽ không thể làm gì được.

Sau khi đăng ký , các bạn vào My Account bổ sung đầy đủ thông tin thì sẽ có lợi nhiều hơn.

Sau khi đăng kí xong thì các bạn bắt đầu kiếm tiền :

[​IMG]

Bước tiếp theo :

[​IMG]

Mục thứ nhất là View :

[​IMG]

Đây là các ads của mục view : các bạn kick vào từng ads 1 nó sẽ ra một tab mới

[​IMG]

Kick xong ở tab cũ đợi nó chạy giây xong thì làm ads tiếp theo

[​IMG]

Khi làm xong mục View rồi ta chuyển qua mục Standard : ở mục này giá ads sẽ nhiều hơn và ta làm tương tự như mục View

[​IMG]

Sau khi làm xong ta chuyển qua tab Explore : giá ads ở mục này là 30 credits nhưng cách làm hơi phức tạp 1 chút xíu

[​IMG]

Đầu tiên ta kick vào ads : nó sẽ ra 1 tab mới như 2 mục trên

[​IMG]

Nó sẽ cho mình một website ramdom : ta quay lại tab cũ nó sẽ hiện 3 đường link để mình coppy vào

[​IMG]

Ta sang trang web mà mình vừa ấn continue to Website lúc đầu :

[​IMG]

Link số 2 chính là trang chủ có website random đó

[​IMG]

Link số 3 là cái link mình đã bảo các bạn coppy từ đầu trước khi kick vào Contiue to Website nếu bạn nào quên thì có thể back lại để xem

[​IMG]

Sau khi coppy đủ 3 đường link ta kick vào ô dưới đây.

[​IMG]

Sau khi kick xong rồi nó sẽ hiện ra dòng chữ màu xanh là ta đã làm thành công

[​IMG]

Như vậy bạn cứ làm đi làm lại 3 mục này 1 ngày bạn có thể kiếm được 800>>1k4 credits

Khi đủ 10k credits thì ta tiến hành rút tiền.

[​IMG]

[​IMG]

10k tương đương 5$..20k tương đương 10$. Rút 10$ thì khi thanh toán thành công ta được + 300 credits

Đây là proof của mình trong những ngày qua : 


(proof mượn )

[​IMG]

[​IMG] 

ủng hô  mình nhé: http://www.innocurrent.com

Thursday, 13 August 2015

Earnably - site kiếm tiền bằng cách làm Offer hoặc Task - minpay 2$ Paypal

17:15 No comments


Đăng ký tại đây

Điền thông tin Mail và pass sau đó nhấn Sign UP để đăng ký
vào mail kích hoạt

Có 2 cách để  kiếm tiền là : làm Task hoặc Offer

Min pay 2$ qua paypal
Proof trên mmo


Chúc các bạn kiếm thật nhiều $