Showing posts with label kiếm bitcoin free. Show all posts
Showing posts with label kiếm bitcoin free. Show all posts

Saturday, 26 March 2016

Chơi game kiếm 100 đến 100.000 satoshi mỗi giờ

19:16 No comments

Tải app về cho Android tại đây: Blockchain Game


Cài và mở lên


Nhấn vào Login nhập email 

sau đó nhập ví BTC Address của bạn

Nhấn tiếp Play now để chơi


Cách chơi là bạn sắp cho ô màu vàng nằm ngay điểm chỉ định trên màn hình càng cao càng tốt.


sau mỗi 10 bậc sẽ hiển thị bảng kết quả và bạn có thể chọn Tiếp tục hoặc Claim để nhận Satoshi
mình thì cứ chơi tới cùng.khi sắp sai vị trí sẽ bị game over và bạn sẽ được claim số satoshi ở bậc dưới gần nhất hoặc có thể bỏ chơi lại từ đầu
mình sẽ Claim thử cho cac bạn xemcái này CLAIM xong thì 1h sau mới chơi được nữa nhé.

Có thể chơi trên giả lập Bluestack hoặc Droid4x