Showing posts with label epnion. Show all posts
Showing posts with label epnion. Show all posts

Tuesday, 15 September 2015

[Khảo sát] Epinion.me - ứng dụng kiếm tiền bằng cách trả lời khảo sát trên Facebook

00:38 No comments

Đăng ký tại đây: https://www.epinion.me/


chọn 1 trong các hình thức đăng nhập như Facebook, Google, Twitter, Email
Sau khi đăng nhập thành công bạn chọn vào các khảo sát để trả lời

kiem tien voi epinion

Nhấn bắt đầu để trả lời khảo sát, giá mỗi khảo sát là 10 điểm


Và nhấn vào bình chọn để đánh giá, mỗi bình chọn là 2 điểm

Ngoài ra bạn cũng có thể kết nối các tài khoản khác của bạn để kiếm điểm


Nhấn vào  mục giải thưởng sẽ thấy danh sách các loại giải thưởngepinion


Đây là danh sách các bạn đã nhận giải.
Chúc các bạn kiếm thật nhiều điểm.