Showing posts with label cheat youtube. Show all posts
Showing posts with label cheat youtube. Show all posts

Monday, 21 September 2015

[Youtube] Hướng dẫn cách Cheat view để lên Top và kiếm tiền với Youtube

01:26 No comments

True View : Muốn ăn được cái này thì cần phải đầu tư thôi, đâu tư mua Socks Vip72 hoặc HMA Pro, sau đó lựa IP nước nào có rate CPM cao và check kỹ IP đó, đãm bảo không blacklist, riêng socks vip72 thì kiếm IP nào dynamic dùng là OK.