Showing posts with label Forex. Show all posts
Showing posts with label Forex. Show all posts

Thursday, 11 June 2015

[Đầu Tư] Share2mail - Instant Revshare - PayPal, Payza, STP. Đã có Proof.

08:05 No commentsĐăng ký ủng hộ: http://share2mail.com

Share2Mail: Cùng là Admin với Site Clickcycleshare đang thanh toán rất đều.

Đầu tư 20$ thu về cả lãi lẫn gốc là 25$.

Monday, 8 June 2015

TrafficMonsoon.com - Site revshrare 110%, click PTC giá cao min $0.01+

07:21 No comments

TrafficMonsoon
GIỚI THIỆU

TrafficMonsoon (TMS) là một site revshare và PTC. Site được bảo mật SSL Comodo 2 năm (thanh trình duyệt màu xanh https có tên cty phía trước) và một server khủng (Dual Intel Xeon 5620 ; 2 Quad Core Processors; 2 x 300 GB SAS 15K (RAID 1) ; 32 TB Bandwidth ; Daily Off-Site Backups ; Enterprise DDoS Protection (20 Gbps / 20 Million) đảm bảo site thông suốt và support 24/7/365 ngày.