Thursday, 11 June 2015

[Đầu Tư] Share2mail - Instant Revshare - PayPal, Payza, STP. Đã có Proof.

08:05 No commentsĐăng ký ủng hộ: http://share2mail.com

Share2Mail: Cùng là Admin với Site Clickcycleshare đang thanh toán rất đều.

Đầu tư 20$ thu về cả lãi lẫn gốc là 25$.


Min đầu tư: 20$

Min thanh toán: 10$

Cổng đầu tư và thanh toán: PayPal, Payza, STP

Có thể đầu tư bằng Paypal, Payza, Solid Trust Pay và rút sang PayPal ( Qúa ngon)

Mình đã đầu tư 100$ Payza và đã rút về 11$ Paypal sau 2h chơi, tiền về sau 24h


nguồn: mmo4me

0 comments:

Post a Comment