Sunday, 31 May 2015

Giới thiệu về captchatyper

07:47 1 comment
1. Trang chủ : Captchatypers.com
Ưu điểm: Giá cao, thanh toán dễ. (tổng các tài khoản làm việc đủ 0,5 $ là được thanh toán.)
Nhược điểm: Load chậm, code khó – dài, gõ phân biệt hoa thường.


2. Giờ làm việc và giá thanh toán.
Thanh toán trực tiếp qua: VNĐ, Webmoney, Perfect money
Bảng giá  số tiền ($) / 1000 mã captcha gõ đúng.

Giờ Server captchatyper chậm hơn giờ Việt Nam 1 h 30 phút.
3. Cách làm việc
- Gõ phân biệt hoa thường.
- Gõ luôn ký tự đặt biệt: $^#@%*….
- Gặp hình ảnh thì gõ tiếng anh, VD: hình con mèo gõ “cat”, con chó gõ “dog”,…
- Code nào không nhìn thấy thì gõ “test” để bỏ qua nếu làm trên web, nhấn phím “ESC” để bỏ qua nếu làm trên phần mềm.
Một số hình mẫu code:

4. Phần mềm hỗ trợ
Captchatyper có các phần mềm hỗ trợ để làm việc nhiều tài khoản cùng lúc: Bubucaptchatyper, Vinacaptcha, Vinateam, Xiao software.
Vào lại trang chủ để tải về phần mềm làm việc.
5. Kiểm tra sản lượng.
Vào trang chủ captchatypers.com
Đăng nhập từng tài khoản được cấp để xem sản lượng.
chọn track detail
From date: nhập vào ngày muốn xem (tháng/ngày/năm)
To date: ngày kết thúc (tháng/ ngày/ năm).
nhấn Submit.
Sẽ thấy kết quả làm việc được bao nhiêu code.

1 comments: